miercuri, 20 martie 2013

Poate mai intereseaza pe cineva,


PROIECT DE LEGE

 Categoria Despre ArmataLegislatie 1.321 afisari 
talon de pensie
Se pare că  promisiunile Lui Duşa , Oprea , sau ale altor parlamentari din USL care au promis că luna aceasta se va rezolva problema pensiilor scazute în urma revizuirii rămân la nivelul promisiuni. Oprea, a promis şi el atât cât era nevoie şi a iniţiat un proiect de lege nu pentru a da oamenilor ce le luase cu altă mână ci pentru a se dezvinovăţi printr-o expunere de motive jalnică. Acuma stă liniştit, Dogaru îi face jocul, ANCMRR îi cântă osanale, timpul trece, pensionarii se aliniază pe aleile cimitirelor cu paşi mărunţi şi repezi.
Proiectele apărute pe blogul domnului Scutaru sau al Sindicatului au fost făcute parcă în bătaie de joc, având o motivare care nu justifica necesitatea apariţiei legii, ci  exonera de orice  vină pe fostul ministru al apărării Oprea şi cei care lucraseră sub el şi au pus în practică în duşmănie parcă,  procesul revizuirii pensiilor. Mai mult, acuma, ca o răzbunare dar şi continuare a bătăii de joc, aşa cum spuneam încă de la apariţia punctului de vedere al Avocatului Poporului, (http://www.in-cuiul-catarii.info/2013/02/05/dormiti-linistiti-avocatul-poporului-vegheste-2908) au fost luate la puricat tot pensiile celor cărora le-au scăzut faţă de 2010, dar le-au mai crescut un pic faţă de prima revizuire, şi sunt chemaţi pensionarii  la CMZ-uri pentru a li se explică că de fapt li s-a aplicat greşit HG-S 1019/2010 deşi actualul şef al Casei Sectoriale de Pensii a MApN susţinea sus şi tare că această HG nu s-a aplicat  şi pentru a semna că sunt de acord să fie beliţi din nou. Asta înseamnă pentru Ponta  DREPTATE PÂNĂ LA CAPĂT.
După ce au apărut acele proiecte, care culmea culmilor  au fost  însuşite  de mai multe persoane dar nu au fost depuse de nimeni la Camera Deputaţilor aşa cum se spunea, au început explicaţiile că ar fi fost depuse de fapt la Senat, că ar fi depuse în regim de urgenţă, că nu ştiu pe unde mai sunt. Am întrebat şi eu conducerea sindicatului care mai este starea lor, cine le-a lucrat în ce stare sunt, dacă s-a mai modficat ceva, cine le-a depus, dar răspunsurile au fost confuze, contradictorii. În afară de asigurări că totul va fi ok, conducerea sindicatului nu mai oferă nimic, nici un detaliu, nici o certitudine sau amănunt prinvind varianta finală, şi unde s-ar afla acel proiect. Ba mai mult, acuma s-a modificat şi conţinutul paginilor  de blog, în aşa fel încât nu mai ştii unde să intri ca să afli ce mai e nou. Înainte exista pe pagina principală un top al ultimelor ştiri şi vedea omul ce a mai apărut nou dar acuma aceasta rubrică a dispărut, când intri trebuie să iei fiecare pagină la rând ca să vezi dacă a mai apărut ceva. Ghici cui îi prinde bine această căutare prin pagini ?
Între timp m-am interesat, LA CAMERA DEPUTAŢILOR NU A FOST DEPUS NICI UN PROIECT. La Senat a ajuns acel proiect, dar numai ca iniţiativă,   în ciornă cum se spune, l-au semnat cam 15 deputaţi şi senatori apoi a plecat la guvern pentru a fi vazut de ministerele interesate, inclusiv de domnul Gherghină. Nici vorbă  ca acest proiect să fi fost înregistrat oficial ca iniţiativă legislativă, pentru că nu putea fi înregistrat ca atare fără avizul ministerelor.
Aceasta este situaţia acelui proiect, dar nu aş putea spune ce mai conţine la această oră, ce a fost scos sau adăugat din el şi care va fi forma sub care va ajunge în Parlament. Un lucru este cert  a fost făcut ca să ne astupe gura a fost făcut într-o formă dar va intra în parlament în alta şi nu va vedea lumina zilei în Martie, aşa cum a promis salvatorul naţiunii, Oprea. Între timp, ne mai mor colegii unul câte unul, mai de moarte bună, mai de inimă rea, toţi privind după proiect,  pe uliţă, ca mama lui George Coşbuc…” e dus şi nu mai vine “.
Neavând ce face ieri, aşa , ca să văd cam cât timp ia unui departament juridic sindical să facă un proiect de lege care să stea în picioare, m-am apucat şi eu de făcut unul, cu motivare cu tot şi să vedeţi ce a ieşit. Recunoc cu mâna pe inimă că  am luat drept model proiectul de ordnanţă lucrat de doamna avocat Simona Sîrbu, proiect pe care îl are si conducerea sindicatului dar cine ştie prin ce cabina de WC. Eu am reuşit – zic eu- să încropesc un proiect  care să fie clar şi să ofere răsounsuri la aproape  toate întrebările pensionarilor. Acuma rămâne ca şi cei interesaţi să mai vină cu propuneri şi amendamente, completări sau modificări, căci unde sunt mai multe minţi se văd altfel lucrurile. Poate reuşim să împunem acest proiect sau ceva pornind de aici .
“Expunere de motive
Aşa cum sublinia şi Avocatul Poporului în raportul său pe legea 263, stabilirea şi detalierea modului în care se realizează ocrotirea dreptului fundamental la pensie se realizează prin lege. Legea însă nu poate fi desprinsă de dimensiunea socială a statului, astfel că reglementările pe care le conţine trebuie să dea expresie acestui caracter social, îmbinând interesele individului cu cele generale ale societăţii. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constituţia României, România este stat social, în care drepturile şi libertăţile cetăţenilor reprezintă o valoare supremă. Modul în care a fost introdusă, votată şi aplicată L-263 a creat de la început mari probleme nu numai celor asupra cărora se aplica,  în special celor ce beneficiau de pensii militare sau speciale., deoarece erau integraţi forţat într-un sistem căruia nu-i aparţineau pe baza unor principii pe care nu le îndeplineau. Ca urmare, aplicarea principiilor în numele cărora s-a făcut această uniformizare forţată, artificială unor categorii care nu puteau şi nu aveau cum să îndeplinească condiţiile minime de contributivitate a creat nu numai nemulţumiri ci şi  nedreptăţi, discriminări, drame, acţiuni în justiţie care au paralizat instanţele.  Actuala guvernare a promis repararea acestei imense greşeli încă dinainte de câştigarea alegerilor şi este de datoria actualului guvern şi Parlament să dispună închiderea unui conflict moral şi juridic căci  dacă menţine această stare nu se  deosebeşte cu nimic de fostele guvernări şi nu se ridică la înălţimea promisiunilor dar nici a dreptăţii promise şi declarate în repetate rânduri.
Având la bază:
  1.  Raportul Special al Avocatului Poporului privind consecinţele eliminării pensiilor de serviciu;
  2. Auditul realizat la Ministerul Apărării Naţionale, care a scos la suprafaţă foarte multe greşeli şi inexactităţi atât obiective cât şi subiective, de o gravitate deosebită şi cu consecinţe negative, în dauna avutului privat în ceea ce priveşte calcularea unora din pensiile militarilor;
  3.  Decizia 375/2005 a CEDO care prevede că noile reglementări nu pot fi aplicate cu efecte retroactive, respectiv în privinţa cuantumului pensiilor anterior stabilite, ci numai pentru viitor, începând cu data intrării în vigoare;
  4.   Art. 15 punctul 2 din Constituţie, care spune că:” Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”. Deoarece legea 263 nu este o lege penală, aceasta nu se putea aplica retroactiv;
  5.  Decizia Curţii Constituţionale nr 120/2007 publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2007 care prevede că „În cazul în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti aceasta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”;
  6. Modul fraudulos în care a fost adoptată L-263 în Camera Deputaţilor;
se impune ca în regim de urgenţă să se dea un act legislativ care să repare nedreptatea creată acelor pensionari ale căror pensii au fost diminuate prin aplicarea L-119/2010 şi OG1/2011. Acest act nu opreşte ci din contră, prefigurează noua lege care va înlătura definitiv marea eroare săvârşită prin eliminarea pensiilor militare de stat pentru personalul militar din Sistemul Naţional de Apărare, lege la care se lucrează în prezent. Deoarece actualul guvern lucrează la această viitoare lege a pensiilor militarilor, care vor redeveni pensii militare de stat,  prin prezentul act, se doreşte în primul rând înlăturarea  cât mai repede posibil a nedreptăţii faţă de acei pensionari cărora L119/2010 şi OG-1/2011 le-au provocat prejudicii morale şi materiale dar şi stabilirea unei certitudini în ceea ce priveşte această intenţie, prin anularea pentru cei dezavantajaţi de legile amintite – până la apariţia noii legi –  a efectelor  L119/2010 şi ale  OG-1/2011 şi revenirea la vechiul sistem de pensii pe Legea 164/2001. Astfel noua lege va fi mai uşor aplicabilă pentru acest segment, pentru că va avea la bază aceleaşi principii ca şi cele înlăturate de Legea 119/2010, respectiv  OG-1/2011.  Problema existenţei a două sisteme de pensie  care să acţioneze pentru o categorie socială nu poate constitui un impediment deoarece situaţia deja funcţionează prin acei pensionari care au câştigat în instanţă revenirea la L-164/2010 şi acest fapt nu afectează cu nimic sistemul de pensii. În plus, diferenţele respective urmează a fi plătite din fondurile deja existente şi identificate ale ministerelor respective fără a aduce atingere fondului unic de pensii şia sigurări sociale.  Practic acest act legislativ doar pregăteşte sistemul pentru  noua lege la care guvernul lucrează.  Un alt argument ar fi acela că astfel Parlamentul ar veni în sprijinul justiţiei degrevând-o de zeci de mii de procese care frânează şi blochează sistemul juridic pe cauze care oricum vor fi anulate peste câteva luni prin apariţia noii legi. Pe cale de consecinţă, actul pe care îl propunem pe lângă faptul că aduce o reparaţie  promisă şi aşteptată de o categorie socială care merită tot respectul societăţii, vine în întâmpinarea noii legi a pensiilor militare şi totodată eliberează instanţele de zeci de mii de procese.
Proiect de lege nr … din ….
 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor militarilor, pensiilor de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor
Art. 1 Pensiile militare de stat ale cadrelor militare, pensiile de stat ale polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, care prin Legea nr, ll9/2010 privind unele măsuri in domeniul pensiilor, cu modificările și completările ulterioare, au fost integrate prin recalculare in sistemul public de pensii și revizuite  în baza ordonanței de Urgență a Guvernului nr.1/2011 privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniți din sistemul de apărare. ordine publică si siguranță națională, aprobată prin legea nr.165/2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
Art. 2 (1)Se anulează efectele legilor de la articolul 1 pentru acele persoane asupra cărora aplicarea respectivelor legi a provocat o diminuare a cuantumului pensiei, acestea revenind atât din punct de vedere al cuantumului cât şi ca mod de calculare la cuantumul şi sistemul de calcul existent până la apariţia L- 119/2010.
(2)  prin repunerea in plată a drepturilor  de pensie la nivelul existent in data de 31.12.2010,  pentru cei ale căror drepturi au fost diminuate prin recalculare sau revizuire, după caz;
(3) prin recunoașterea drepturilor câștigate pentru cei ale căror drepturi au crescut prin recalculare sau revizuire, după caz.
(4) Prevederile art 2(1) se aplică şi acelora cărora  în urma unor verificări li s-au constatat sau li se constată  nereguli în calculul pensiei, nereguli neimputabile lor ci unor cauze independente de voinţa lor, iar prin verificare şi recalculare cuantumul pensiei scade sub nivelul celei  din Decembrie 2010.
Art, 3 (.1) Modificarea şi repunerea în plată a drepturilor de pensie la nivelul existent în data de 31.12.2010, urmărește reconstituirea unor drepturi subiective ca fiind drepturi declarative și a căror existență a fost afectată de măsurile legislative adoptate.
(2) Reconstituirea drepturilor subiective la nivelul lunii decembrie 2010. începe cu data de 01.01.2012, iar punerea în plată a acestor drepturi reconstituite se face începând cu data de 01.05.2013.
(3) Sumele lunare rezultate ca diferență între pensia repusă in plată începând cu 01.05.2013 și pensia aflată in plata începând cu data de 01.01.2012 se definesc ca prejudicii aduse prin efectul legii patrimoniului pensionarilor.
(4) Restituirea sumelor definite conform alin. (3) se face, din oficiu, în baza metodologiei emise de  ministrul/directorul instituției publice respective.
(5) Sumele necesare pentru plata diferenţelor dintre pensia actuală şi cuantumul din Decembrie 2010 vor fi acoperite din bugetul instituţiilor-ministerelor în cauză.
Art.4. Prevederile prezentei legi se aplică şi acelor pensii  care  în urma procesului de  revizuire au fost diminuate,  chiar dacă în urma  unor cereri, ca urmare a depunerii de noi acte la dosar, cuantumul a crescut peste nivelul din 2010. Calculele noilor date din documentele luate în calcul după 31.12.2010, se vor grefa pe cuantumul pensiei din 31.12.2010 dacă pensia recalculată sau revizuită, fără documentaţia suplimentară,  a fost sub nivelul celei din 2010.
Art 5 (1)  Ca urmare a procesului de verificare a modului de calculare a pensiilor şi a neregulilor constatate de Audit  pentru cazurile constatate ca litigioase, recunoașterea drepturilor câștigate prin operațiile de recalculare sau revizuire, după caz, are loc după verificarea legalității și autenticității documentelor existente în dosarul de pensionare. inclusiv a condițiilor de valabilitate a acestora, cu validarea dalelor conținute. Procesul de recalculare şi verificare va cuprinde obligatoriu verificarea actelor originale care au stat la baza procesului de recalculare/ revizuire  luând în considerare şi verificându-se  inclusiv datele conţinute în contestaţiile depuse de pensionari acolo unde aceste contestaţii există.
(2) În situaţia în care, în activitatea de verificare prevăzută la alin.( I ) se constată elemente care nu corespund realității sau pot determina nulitatea documentului, datele din docurnent se exclud  de la validare, iar dacă acest fapt conduce la stabilirea unui prejudiciu, recuperarea  prejudiciului se face in conformitate cu prevederile legale de la cel care se face vinovat de provocarea prejudiciului.
(3) Dacă nu există vinovaţi iar  prejudiciul se datorează unor cauze obiective, catastrofe, evenimente sau cauze naturale, condiţii meteo  sau alte incidente de care nimeni nu se face vinovat,  prejudiciul se declară irecuperabil..
(4) Persoanele care au emis documente fără respectarea condițiilor de valabilitate a acestora, precum și persoanele care au accesat  sau au aprobat, ordonat sau determinat accesarea  bazelor  de date și au introdus sau facilitat introducerea de  date în sistemul informatic de gestiune a pensiilor fără a avea competența și autorizarea necesare vor răspunde   conform gravității faptei săvârșite, în fața organelor abilitate ale statului. În acelaşi spirit, se vor lua măsurile legale şi împotriva acelora care au tolerat, aprobat, consimţit tacit sau prin aprobări  cu sau fără intenţie astfel de acte.
Art.6  La reevaluarea drepturilor de pensie se aplică, după caz,  prevederile H.G.1294/2001,  cu completările și modificările ulterioare, inclusiv cele cuprinse în H.G. S-1019/2010.
Art 7. Beneficiarilor acestei legi li se aplică toate drepturile şi prevederile privind creşterile sau indexările de pensii ce apar sau au apărut după 31.12.2010, până la apariţia viitoarei legi a pensiilor care va reglementa pe viitor acest lucru.
Art 8 . Cuantumul pensiilor reevaluate se actualizează în conformitate cu prevederile legii privind pensiile militare de stat.
Art 9.  La data intrării în vigoare a prezentei Legi,  se abrogă, pentru cei asupra cărora legea îşi face efectul, toate prevederile legilor enunţate la art 1,  care se opun prezentei legi.”
UPDATE
Faţă de cele spuse mai sus vizavi de existenţa unui proiect de lege la Parlament, se pare ca totusi ar exista un proiect depus la Camera Deputatilor , deşi mie mi s-a spus de către cineva de la Senat ca s-a verificat şi nu există. Iată adresa pe care poate fi văzut proiectul, care se pare că este cel apărut pe blogul domnului Scutaru şi nu cel despre care vorbea SCMD . De ce  nu dă nimeni de la SCMD detalii ?