vineri, 1 aprilie 2011

Comunicat de presa

SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE, IN REZERVA SI RETRAGERE

COMUNICAT DE PRESA

Astazi 30.03.2011, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, in Rezerva si Retragere ( SCMD ) - Filialele Suceava si Radauti, au depus la Tribunalul Suceava un alt lot de 170 de dosare a membrilor sai. In continutul cererii de chemare in judecata a Map.N si a M.A.I., solicitam instantei de judecata ca prin hotarirea pe care o va pronunta sa dispuna exceptia nulitatii absolute a deciziei de recalculare, respectarea principiilor de drept si a legislatiei europene in domeniu, pentru a ne pastra statutul de militar si gradele militare si profesionale pe care le-am obtinut in anii de pregatire, munca si sacrificii.
Facem cunoscut din nou ca sistemul de pensie ocupationala a fost aliniat permanent la legislatia europeana si nu a fost „fabricat” dupa anul 1990. Legea 164/2001 a pensiilor militare (179/2001-pentru politisti) au fost concepute cu concursul specialistilor in domeniu din statele membre NATO si ai Uniunii Europene, indeplinind criteriile si principiile de drept international.
Prin urmare, noi cerem revenirea la prevederile acestor legi si mentinerea statutului de cadru militar in rezerva sau retragere, cu toate drepturile stipulate de acest statut.
Facem cunoscuta nemultumirea noastra fata de hotarirea pronuntata de catre completul de judecata a Tribunalului Suceava, care in data de 21.030.2011. din oficiu, a ridicat excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Suceava, pe care a şi admis-o şi a declinat
competenţa spre Tribunalul Bucureşti. Apreciem ca sau ignorat in totalitate continutul unor articole de lege cu privire la competenta teritoriala,
Astfel, in Legea 263/2011 la art.152, se stipuleaza ca
”Jurisdictia asigurarilor sociale se realizeaza prin tribunale si curti de apel”, iar la art.154, din aceeasi lege, se face mentiunea ca
“ Cererile indreptate impotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau impotriva caselor de pensii sectoriale se adreseaza instantei in a carei raza teritoriala isi are domiciliul ori sediul reclamantul” .
Indiferent de timpil fizic care est luat in calcul, cel de la finele anului sau cel actual, legislatia in vigoare la acea data prevedea aceleasi aspecte. Spre exemplu daca apelam la Leg.19/2000, rezulta:
Art. 155. - Tribunalele soluţionează în primă instanţă litigiile privind:
a) modul de calcul şi de depunere a contribuţiei de asigurări sociale;
b) modul de stabilire a majorărilor de întârziere;
c) înregistrarea, evidenţa şi certificarea contribuţiei de asigurări sociale;
d) deciziile de pensionare;
e) refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri privind drepturile de asigurări sociale;
f) modul de stabilire şi de plată a pensiilor, a indemnizaţiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale;
g) plângerile împotriva proceselor-verbale de contravenţii încheiate conform prezentei legi;
h) contestaţiile împotriva măsurilor de executare silită, dispuse în baza prezentei legi;
i) alte drepturi şi obligaţii de asigurări sociale născute în temeiul prezentei legi.
Art. 156. - Cererile îndreptate împotriva CNPAS sau împotriva caselor teritoriale de pensii se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul reclamantul. Celelalte cereri se adresează instanţei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau sediul pârâtul.
Art. 157. - (1) Împotriva hotărârilor tribunalelor se poate face recurs la curtea de apel competentă.
(2) Hotărârile curţilor de apel, precum şi hotărârile tribunalelor, neatacate cu recurs în termen, sunt definitive şi irevocabile.
iar daca facem apel la O.U.nr.1/2011, rezulta:
Art. 22. -(1) Impotriva deciziilor de pensie revizuite se poate introduce contestatie, in termen de 30 de zile de la comunicare, la comisiile de contestatii care functioneaza in cadrul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Roman de Informatii.
(2) Deciziile comisiilor de contestatii pot fi atacate in instanta, potrivit prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Procedura de contestare a deciziilor de pensie rezultate in urma recalcularii este cea prevazuta de legea in vigoare la data emiterii acestora.
În concluzie, noi credem ca dintr-o rea vointa toate dosarele vor fi declinate la Tribunalul Bucureşti, iar acesta va fi instanţa care va delina competenţa spre Tribunalul SUCEAVA.

În această situaţie, prin regulatorul de competenţă, o instanţă superioară în grad, va decide cine este competent teritorial să judece cauzele, Tribunalul SUCEAVA sau Tribunalul Bucureşti. Deci pina la urma judecarea lor se va face tot la Suceava , unde i-si au domiciliul reclamantii, consecinţa acestei masuri duce doar la perioada de judecată care se va prelungi cu cel puţin 3 luni.
PRESEDINTE A SCMD
Filiala 1 Suceava--- --------------Filiala Radauti
Col.(r) Ion COCA---------- Col.(r) Vasile PLACINTA